เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดยนายสง่า จันทร์วิเศษ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 (จำนวน 17 อัตรา) ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์

2,870 total views, 1 views today