แจ้งการขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ จากเงินนอกงบประมาณ ปี งปม. พ.ศ. 2566

 4,150 total views,  93 views today