ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

[pdf id=2232