วันนี้(27 มกราคม 2564) ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ได้เผยแพร่ ประกาศ สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (แบบ Paper & Pencil) ประจำปี 2564

โดยจะดำเนินการสมัครระหว่างวันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
(เริ่มเที่ยงคืนของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:00 น. เป็นต้นไป)

ระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครสอบ
จำนวน 4 ระดับวุฒิการศึกษา

จำนวน 800,000 ที่นั่งสอบ!!

อ่านรายละเอียดในประกาศรับสมัครสอบ และระเบียบการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564
ได้ที่ เว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/

259 total views, 1 views today