ให้สถานศึกษาในสังกัดรายงานข้อมูลข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ผ่านระบบสารสนเทศงานบุคคล ภายในันที่ 3 กันยายน 2563

25,161 total views, 213 views today