ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้การประชุมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในระยะเวลา 1 ปี ณ โรงเรียนบ้านเม่น สพป.อุดรธานี เขต 1