สรุปผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพญ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ