ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารและสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด และจะประกาศผลภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563