ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะดำเนินการสอบข้อเขียนและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป