นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ โดยได้รับเกียรติจาก นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 และนายวิชา มานะดี ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นม.2 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาและต่างจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ดาวน์โหลดภาพได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1WbrLFhXJP1vuXs1TckYaIVv0hXGWwJFo?usp=sharing

95 total views, 1 views today