ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6119 การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562

6,702 total vie […]

6,702 total views, 75 views today

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้ร […]

9,113 total views, 3 views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก เพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ […]

9,302 total views, no views today

ประกาศตำแหน่งว่างตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2

ประกาศตำแหน่งว่างตำแ […]

7,346 total views, 6 views today

บัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนฯ ปีการศึกษา 2562

บัญชีรายละเอียดสถานศ […]

4,068 total views, no views today

ประชุมวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาค […]

2,421 total views, no views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งฯ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ […]

5,086 total views, 3 views today