การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 62)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) หนังสือแจ้งโรงเรียนดาวน์โหลด คู่มือการรายงานข้อมูลฯดาวน์โหลด ...

Read More
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลข่าวงานอัตรากำลัง และงานสรรหา

1 เม.ย.62 การประชุมเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวฯ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยนายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบ...

Read More
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลกิจกรรมข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 62)

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ...

Read More