วันที่ 13 มกราคม 2564 : นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ไพฑูรย์ การเพียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล บุคลากรทางการศึกษา และคณะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ร่วมประชุมการจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการครู ก.ค.ศ.16 และรับฟังการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 2564 จาก ดร.ไพฑูรย์ การเพียร รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

Loading