หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ

Edit01 กคศ infoA4 ชิ้นที่ 15 01
Edit01 กคศ infoA4 ชิ้นที่ 16 01
Edit01 กคศ infoA4 ชิ้นที่ 17 01

 8,078 total views,  19 views today