เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคลได้รับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 4 ราย (กรณี ศธจ.นครราชสีมา เรียกบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ซึ่งผู้รับการบรรจุแต่งตั้งเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และกักตัว 14 วัน) ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการครู ก.ค.ศ.16 ณ ห้องประชุมภูวดลวิวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

Loading