เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวครูผู้ช่วย ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ณ โคราช ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล โคราช

Loading