ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ และกรณีพิเศษ) สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

Loading