เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ 1เมษายน 2562) และทำบันทึกข้อตกลง MOU การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Loading