วันที่ 1 ธันวาคม 2563 : 0011 (งานที่ 3) นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 จำนวน 4 คน ณ ห้อง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook สพป. นครราชสีมา เขต 2

Loading