วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 : 0007 (งานที่ 2) นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ไพฑูรย์ การเพียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ร่วมประชุมการจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการครู ก.ค.ศ.16 และรับฟังการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 2563 จาก ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook สพป. นครราชสีมา เขต 2

Loading