ตอบประเด็นคำถามยอดฮิต รวบรวมจากการลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนเกณฑ์ PA โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ฟังชัด ตอบตรง เกณฑ์ PA – EP : 2 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

(คำถามจากการลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนเกณฑ์ PA จ.สุพรรณบุรี)

  • การเขียนข้อตกลงฯ / ประเด็นท้าทาย สามารถแก้ไขระหว่างปีการศึกษาได้หรือไม่ ?
  • กรรมการประเมิน PA ตาม ว 9/2654 และกรรมการประเมินเลื่อนเงินเดือน ตาม ว 23/2564 เป็นกรรมการคนละชุดกัน
  • การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลงฯ (PA) “เน้นการประเมินเพื่อพัฒนา” มาช่วยเป็นโค้ช / ชวนทำ PLC (ไม่นับชั่วโมง) / สร้างกระบวนการพัฒนาร่วมกัน

Loading