#สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม : ระบบการประเมินวิทยฐานะใหม่จะประกาศใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใด ที่จะเสนอวิทยฐานะเกณฑ์เดิมก็สามารถทำได้ แต่เมื่อมีการประกาศใช้เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ก็จะเข้ามาแทนระบบเดิมทันที สำหรับสายผู้สอน ที่ใช้เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ (ว 21) การนับระยะเวลาจะไม่เสียไป จะสามารถนับต่อได้และจะมีผลดี คือเมื่อครบเวลา 4 ปี จะมีสิทธิในการยื่นวิทยฐานะ ช่องทางติดตามข่าวสารของสำนักงาน ก.ค.ศ. Facebook Fanpage : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Line : สถานี ก.ค.ศ. (ค้นหาใน Official Accounts หรือ บัญชีทางการ) เว็บไซต์ : www.otepc.go.th ช่องทางรับฟังความคิดเห็น : https://feedback.otepc.go.th​

 

Loading