ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มนำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ในวันที่ 9 มกราคม 2566 ณ โคราชฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช

 3,943 total views,  19 views today