ขยายเวลาสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 8 อัตรา, ครูพี่เลี้ยง 1 อัตราและนักจิตวิทยาฯ 1 อัตรา จากเดิมตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2563 เป็น วันที่ 8-15 พฤษภาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ)

#ลิงค์ประกาศรับสมัคร
https://personnel.korat2.go.th/2019/?p=12117

#บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
https://personnel.korat2.go.th/