การดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณฯ ได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยในระบบ AMSS หรือ
เข้าระบบสารสนเทศงานบุคคล https://personnel.korat2.go.th/data 
ไปที่เมนู -> ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ใช้ user และ password เดียวกับระบบ AMSS จะแสดงหน้าสำหรับเข้ารายงานข้อมูลต่างๆ เลือก ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณเงินเดือน และคู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ