วันที่ 9 มกราคม 2566 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 “PA Support Team Korat2”  โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นวิทยากร ณ โคราช ฮอลล์ 2 ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา

** รูปภาพ สามารถรับชมและดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/cTZ4FpPqni378Hx79

Loading