การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ปี2565(เพิ่มเติมครั้งที่1)

Loading