เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยนายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการประชุมเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสายการสอนในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี