นโยบายการให้บริการ : ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจช่วยเหลือ ไม่เบื่อคำถาม บริการล้ำเทคโนโลยี 4.0 : ข้าราชการครูส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สามารถตรวจสอบสถานะการขอได้ ผ่านระบบสารสนเทศงานบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 2 หรือ คลิกที่นี่

พันธกิจ

–  ดำเนินการเกี่ยวกับงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

–  ดำเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

–  ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประว้ติ

–  ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากร

–  ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัยและนิติการ

–  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ กศจ.

^