นโยบายการให้บริการ : ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจช่วยเหลือ ไม่เบื่อคำถาม บริการล้ำเทคโนโลยี 4.0 : ข้าราชการครูส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สามารถตรวจสอบสถานะการขอได้ ผ่านระบบสารสนเทศงานบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 2 หรือ คลิกที่นี่

หน้าหลัก


  
 


http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/docx.png (29) 08 มี.ค. 2562 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลาการทางศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (31) 12 ก.พ. 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ลว.5 ก.พ.62

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (8) 08 ก.พ. 2562 มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม มาตรา ๓๘ ค (๒)

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (13) 04 ม.ค. 2562 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (35) 04 ม.ค. 2562 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ)ปี พ.ศ. 2562

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (12) 28 ธ.ค. 2561 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (30) 26 ต.ค. 2561 การคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (61) 24 ต.ค. 2561 คำสั่งย้ายครู รอบ 2 ปี 61 (กรณีปกติ)

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (117) 19 ต.ค. 2561 การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีไฟล์แนบ

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (38) 02 ต.ค. 2561 คำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (12) 14 พ.ย. 2561 แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (6) 25 ต.ค. 2561 แบบคำขอหนังสือรับรองความประพฤติ

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (48) 25 ต.ค. 2561 คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (27) 22 ส.ค. 2561 แบบขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/doc.png (37) 20 มิ.ย. 2561 แบบขอรับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะ

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (17) 20 มิ.ย. 2561 แบบคำขอใช้วุฒิ ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง และหรือปรับปรุงอัตราเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/doc.png (30) 30 พ.ค. 2561 ใบลาออกจากราชการ

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (9) 30 พ.ค. 2561 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหารกองเกินประจำการ

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/doc.png (23) 30 พ.ค. 2561 แบบแนวทางขออนุญาตไปต่างประเทศ

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/doc.png (14) 30 พ.ค. 2561 แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา


 
^