นโยบายการให้บริการ : ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจช่วยเหลือ ไม่เบื่อคำถาม บริการล้ำเทคโนโลยี 4.0 : ข้าราชการครูส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สามารถตรวจสอบสถานะการขอได้ ผ่านระบบสารสนเทศงานบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 2 หรือ คลิกที่นี่

แบบคำขอ/แบบคำร้อง

pdf
แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต.pdf
แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
pdf
แบบคำขอหนังสือรับรองความประพฤติ.pdf
แบบคำขอหนังสือรับรองความประพฤติ
pdf
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่.pdf
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
pdf
แบบขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ.pdf
แบบขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ
doc
แบบขอรับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะ.doc
แบบขอรับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะ
pdf
แบบคำขอใช้วุฒิ ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง.pdf
แบบคำขอใช้วุฒิ ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง และหรือปรับปรุงอัตราเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
doc
ใบลาออกจากราชการ.doc
ใบลาออกจากราชการ
pdf
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยกเว้นไม่เรียกคัดเลือกทหาร.pdf
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหารกองเกินประจำการ
doc
แบบแนวทางขออนุญาตไปต่างประเทศ.doc
แบบแนวทางขออนุญาตไปต่างประเทศ
doc
แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา.doc
แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
^