นโยบายการให้บริการ : ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจช่วยเหลือ ไม่เบื่อคำถาม บริการล้ำเทคโนโลยี 4.0 : ข้าราชการครูส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สามารถตรวจสอบสถานะการขอได้ ผ่านระบบสารสนเทศงานบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 2 หรือ คลิกที่นี่

คำสั่ง-ประกาศ

docx
ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน.docx
ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลาการทางศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมฯ.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ลว.5 ก.พ.62
pdf
มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม มาตรา ๓๘ ค (๒)
pdf
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม.pdf
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
pdf
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 62.pdf
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ)ปี พ.ศ. 2562
pdf
ผลการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล.pdf
โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
pdf
การคัดเลือกโรงเรียน บุคลากรวิทย์-คณิต.pdf
การคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3
pdf
คำสั่งย้ายครู รอบ 2 ปี 61 (กรณีปกติ).pdf
คำสั่งย้ายครู รอบ 2 ปี 61 (กรณีปกติ)
pdf
การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประ.pdf
การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีไฟล์แนบ
pdf
คำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
คำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
pdf
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินฯ.pdf
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย ตามเอกสา
pdf
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา สพป.นม.เขต2.pdf
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา สพป.นม.เขต2
pdf
คำสั่งลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูขาดแคลนและธุรการ.pdf
คำสั่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 4 ราย และธุรการโรงเรียน จำนวน 1 ราย
pdf
รายงานตัวการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน.pdf
รายงานตัวการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 8-10 ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) โดยให้มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
pdf
รายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต.pdf
รายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 4-6 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขั้นวิกฤต โดยให้มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
pdf
รายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง.pdf
รายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต ลำดับที่ 7
pdf
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ.pdf
ด่วนที่สุด..แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560
pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียน.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพป.นครราชสีมา เขต 2
pdf
คำสั่ง ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูฯ.pdf
คำสั่ง ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1
^