นโยบายการให้บริการ : ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจช่วยเหลือ ไม่เบื่อคำถาม บริการล้ำเทคโนโลยี 4.0 : ข้าราชการครูส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สามารถตรวจสอบสถานะการขอได้ ผ่านระบบสารสนเทศงานบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 2 หรือ คลิกที่นี่

หน้าหลัก


  
 


 


http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (0) 19 ต.ค. 2561 การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีไฟล์แนบ

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (15) 02 ต.ค. 2561 คำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (25) 11 ก.ค. 2561 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย ตามเอกสา

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (2) 09 ก.ค. 2561 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา สพป.นม.เขต2

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (55) 25 มิ.ย. 2561 คำสั่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 4 ราย และธุรการโรงเรียน จำนวน 1 ราย

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (35) 08 มิ.ย. 2561 รายงานตัวการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 8-10 ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) โดยให้มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (15) 08 มิ.ย. 2561 รายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 4-6 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขั้นวิกฤต โดยให้มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (26) 08 มิ.ย. 2561 รายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต ลำดับที่ 7

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (15) 05 มิ.ย. 2561 ด่วนที่สุด..แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (26) 30 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพป.นครราชสีมา เขต 2

 
^