นโยบายการให้บริการ : ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจช่วยเหลือ ไม่เบื่อคำถาม บริการล้ำเทคโนโลยี 4.0 : ข้าราชการครูส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สามารถตรวจสอบสถานะการขอได้ ผ่านระบบสารสนเทศงานบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 2 หรือ คลิกที่นี่

หน้าหลัก


  
 

 


http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (25) 26 ต.ค. 2561 การคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (36) 24 ต.ค. 2561 คำสั่งย้ายครู รอบ 2 ปี 61 (กรณีปกติ)

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (99) 19 ต.ค. 2561 การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีไฟล์แนบ

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (27) 02 ต.ค. 2561 คำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (30) 11 ก.ค. 2561 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย ตามเอกสา

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (3) 09 ก.ค. 2561 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา สพป.นม.เขต2

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (96) 25 มิ.ย. 2561 คำสั่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 4 ราย และธุรการโรงเรียน จำนวน 1 ราย

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (50) 08 มิ.ย. 2561 รายงานตัวการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 8-10 ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) โดยให้มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (19) 08 มิ.ย. 2561 รายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 4-6 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขั้นวิกฤต โดยให้มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (32) 08 มิ.ย. 2561 รายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต ลำดับที่ 7

 


http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (1) 14 พ.ย. 2561 แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (2) 25 ต.ค. 2561 แบบคำขอหนังสือรับรองความประพฤติ

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (29) 25 ต.ค. 2561 คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (14) 22 ส.ค. 2561 แบบขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/doc.png (23) 20 มิ.ย. 2561 แบบขอรับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะ

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (9) 20 มิ.ย. 2561 แบบคำขอใช้วุฒิ ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง และหรือปรับปรุงอัตราเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/doc.png (21) 30 พ.ค. 2561 ใบลาออกจากราชการ

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/pdf.png (3) 30 พ.ค. 2561 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหารกองเกินประจำการ

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/doc.png (15) 30 พ.ค. 2561 แบบแนวทางขออนุญาตไปต่างประเทศ

http://personnel.korat2.go.th/home/skin/ext/doc.png (8) 30 พ.ค. 2561 แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

^