May 22 2018 16:59:46
กลุ่มบริหารงานบุคคล
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บุคลากร
............

มติครั้งที่ 1 ปี 2559
มติครั้งที่ 2 ปี 2559
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
แบบคำขอ/แบบคำร้อง
แบบคำขอมีบัตร
แบบคำขอเพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ
แบบคำขอหนังสือรับรอง
แบบขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
แบบใบลาป่วย ลากิจ
แบบใบลาพักผ่อน
แบบคำร้องขอย้ายครูผู้สอน
แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แบบขอรับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะ
แบบแนวทางขออนุญาตไปต่างประเทศ
ตัวอย่างงานนิติกรสำหรับสถานศึกษา
-ขั้นตอนการสืบข้อเท็จจริง
-ขั้นตอนการสอบวินัยไม่ร้ายแรง
เลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
แนวปฏิบัติ สพฐ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
คำชี้แจงการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
บัญชีเงินเดือน
แบบประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบประเมินครูผู้สอน
แบบประเมินผู้บริหารการศึกษา
แบบประเมินศึกษานิเทศก์
Nivo Slider
เอกสารแนวทางบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารแนวทางบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

<<ดาวน์โหลดคลิก>>

สูตรการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2560)

สูตรการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2560)

<<ดาวน์โหลดคลิก>>

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2559
รายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและรอง ผอ.รร. ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)
รายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)
คำสั่งโรงเรียน
ระเบียบ กฎหมาย
ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
ว18/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว15/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ว14/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ว16/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ว15/2557 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาข้าราชการครู

Main Images: tepe-1.jpg

งานเลื่อนขั้นเงินเดือน

Main Images: salary.jpg

รอง ผอ.สพป.นม 2

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
67,234 unique visits