ผู้บริหารโรงเรียน >> ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนว่าง 28 โรงเรียน

โรงเรียน อำเภอ สถานะ
1. บ้านทรัพย์เจริญ จักราช -
2. บ้านโกรกไม้แดง จักราช -
3. บ้านโนนทะยุง จักราช -
4. บ้านโนนพะไล จักราช -
5. ราษฎร์บำรุง จักราช -
6. บ้านหนองแมว จักราช -
7. บ้านบิง โชคชัย -
8. บ้านดะแลง โชคชัย -
9. บ้านกอกวิทยา โชคชัย -
10. บ้านท่าเยี่ยมวิทยา โชคชัย -
11. บ้านสระซาง หนองบุญมาก -
12. บ้านคลองสารเพชร หนองบุญมาก -
13. บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หนองบุญมาก -
14. บ้านทุ่งหัวขวาน หนองบุญมาก -
15. บ้านหนองจาน หนองบุญมาก -
16. บ้านเมืองพลับพลา ห้วยแถลง -
17. บ้านสระแก้ว ห้วยแถลง -
18. บ้านหนองบัวรองสามัคคี ห้วยแถลง -
19. บ้านโคกพลวง ห้วยแถลง -
20. บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา ห้วยแถลง -
21. บ้านจอมศรี ห้วยแถลง -
22. บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ห้วยแถลง -
23. รักชาติประชาบำรุง ห้วยแถลง -
24. บ้านตะโก ห้วยแถลง -
25. บ้านตะคร้อ ห้วยแถลง -
26. บ้านหนองโสน ห้วยแถลง -
27. พิมานประชาสันต์ เฉลิมพระเกียรติ -
28. อำนวยศิลป์สารกิจ เฉลิมพระเกียรติ -