ผู้บริหารโรงเรียน >> ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนว่าง 6 โรงเรียน

โรงเรียน อำเภอ สถานะ
1. บ้านทองหลาง จักราช -
2. บ้านโนนเพชร โชคชัย -
3. บ้านสระมะค่า หนองบุญมาก -
4. บ้านหนองบัวรองสามัคคี ห้วยแถลง -
5. บ้านนาตะคุ ห้วยแถลง -
6. บ้านหนองโสน ห้วยแถลง -